Učiteľstvo/Triedna kniha

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Triedna kniha (TK) je dokument, do ktorého sa počas školského roka zapisujú odučené hodiny a chýbajúci žiaci v danej triede. Triedne knihy pre základné a stredné školy vyzerajú trochu inak, hoci obsahujú to isté.

Vedľajšia triedna kniha (VTK) je tenká verzia triednej knihy. Používa sa na krúžkoch, a na niektorých delených hodinách.

Štruktúra[upraviť]

Predná časť TK obsahuje zoznam žiakov, a zoznam predmetov a učiteľov, ktorí tieto predmety v danej triede učia.

Stredná časť TK má políčka pre jednotlivé dni a hodiny. Sem sa zapisujú predmety, ktoré sa majú v daný deň odučiť (alebo veci ako "školský výlet" a podobne); podpisy učiteľov, ktorí tieto hodiny odučili; a žiaci, ktorí v daný deň chýbali.

Zadná časť TK má rozdelené listy podľa predmetov (a skupín). Sem sa zapisuje dátum, prebrané učivo, a podpis.

Vypĺňanie triednej knihy[upraviť]

Na začiatku školského roka[upraviť]

Na začiatku školského roka sa určí, ktoré delené hodiny sa zapisujú do triednej knihy, a ktoré do vedľajšej triednej knihy.

Učitelia, ktorí v danej triede učia nejaký predmet, sa musia v TK zapísať do prednej časti. (Do prednej časti hlavnej triednej knihy sa musia zapísať aj vtedy, keď v tejto triede používajú vedľajšiu triednu knihu.)

Na každej hodine[upraviť]

V strednej časti triednej knihy sa treba podpísať a zapísať chýbajúcich žiakov. V zadnej časti triednej knihy treba napísať dátum, prebrané učivo, a podpísať. Ak je trieda delená na skupiny, treba TK poslať po týždenníkovi druhej skupine.

Na konci školského roka[upraviť]

Na konci školského roka každý učiteľ prečiarkne nevyplnený zvyšok zadnej strany a napíše celkový počet odborne a neodborne odučených hodín.

Pozri aj[upraviť]