Akvaristika/Nitrifikačné akváriové filtre

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Amoniak (čpavok) NH4 je hlavným produktom rozkladu organických látok vo vodnom prostredí. A to najmä metabolizmu proteínov. V každom akváriu sú prítomné nitrifikačné baktérie rodu Nitrosomas, ktoré v aeróbnom prostredí, tzn. za prístupu kyslíka O2, premieňajú amoniak na dusitany NO2 a ďalej zasa baktérie rodu Nitrobacter premieňajú dusitany NO2 na dusičnany NO3.

NH4 -> NO2 -> NO3

Nitrifikácia je procesom, kedy nitrifikačné baktérie v aeróbnom prostredí oxidujú NH4 na NO2 až na NO3. Opakom nitrifikácie je denitrifikácia, ktorá prebieha v anaeróbnom prostredí s nedostatkom O2.

Asimilácia nitrifikačných baktérií[upraviť]

Nitrifikačné baktérie obývajú celé akvárium tzn. dno, rastliny, sklo atď. Pokiaľ je filtračná kapacita = počet nitrifikačných baktérií nedostatočná, tak im môžeme "napomôcť" vytvorením ďalšieho vhodného priestoru pre ich rast a zabezpečením pravidelného prísunu potravy - čerstvej vody s NH4 a NO2.

Na usadenie nitrifikačných baktérií sa používajú materiály s veľkým pomerom plochy voči objemu. Na väčšej ploche môže usadiť a asimilovať viac baktérií. Najznámejšie a najpoužívanejšie materiály sú biomolitan, keramické valčeky, fitračná vata a aktívne uhlie. Viac v článku Filtračné materiály.

Kritické koncentrácie[upraviť]

Vysoké koncentrácie NH4, NO2 a NO3 ohrozujú zdravie rýb ale aj rastlín. Kritické koncentrácie závisia od odolnosti konkrétnych živočíchov či rastlín, ale orientačne:

  • amoniak NH4 nad 0,2 mg/l
  • dusitany NO2 nad 0,1 mg/l
  • dusičnany NO3 nad 100 mg/L.

Dusitanová NO2 špička[upraviť]

Pri zakladaní akvária sú nitrifikačné baktérie prítomné iba v stopových množstvách. Preto aj ich schopnosť premeny NH4 na konečné NO3 je minimálna. Než sa namnožia do požadovaného množstva trvá nejaký čas a práve tento je u novozakladaných akvárií kritický. Najkritickejší je prvý mesiac od novozaloženia akvária.


References[upraviť]

Späť na obsah knihy