Preskočiť na obsah

Akvaristika/Oxid uhličitý a akváriové rastliny

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Pravdepodobne každý, kto to s pestovaním rastliniek myslí vážne, začne časom rozmýšľať nad umelým pridávaním CO2 do akvárium. Treba si však uvedomiť, že vo väčšine akvárií rastliny porastú aj bez pridávania CO2 a opačne, ak v akváriu nič nerastie, tak nepomôže ani CO2. Ak však vaše akvárium pred pridávaním CO2 už funguje normálne, tak po pridaní ďalšieho CO2 sa fotosyntéza rastlín zvýši a aj rastliny porastú rýchlejšie. Takisto aj živiny budú spotrebovávať rýchlejšie a vyprodukujú viac kyslíka.

Pozor: Pokiaľ to s pridávaním CO2 preženiete tak si otrávite celú osádku akvária!

CO2 v akváriu

[upraviť]

V akváriu CO2 vzniká činnosťou baktérií. Množstvo CO2 vytvoreného dýchaním rýb je v zásade zanedbateľné. V dobre zabehnutých, „pomalších“ akváriách baktérie vyprodukujú dostatočné množstvo CO2 a rastlinky prosperujú aj bez umelého pridávania CO2.

Aj keď sa kedysi prihnojovanie CO2 spomínalo v akvaristickej literatúre len okrajovo, dnes je začínajúci akvarista častokrát vystavený reklamám a informáciám na internete a v prospektoch. Výrobcovia systémov na pridávanie CO2 do vody prisahajú na pozitívne účinky na rastlinky, akvaristi sa nechávajú presvedčiť, publikujú na internete návody atď.

Riziká pridávania CO2 do akvária

[upraviť]

Pridávanie CO2 má aj svoje úskalia a je treba uvedomiť si niekoľko faktov: Akváriá môžu fungovať aj bez pridávania CO2, sú to nádrže klasického „československého“ typu, kde je slabé osvetlenie, vzduchovanie alebo vzduchový pohon filtra a nenáročné pomaly rastúce rastliny. Ak do takejto nádrže začneme pridávať CO2, nebude to mať nijaké dobré účinky, naopak, pomaly asimilujúce rastlinky prebytok CO2 nespotrebujú, rýchlo klesne hodnota pH, rybky sa môžu otráviť a napríklad kryptokoryny sa môžu rozpadnúť – to by bola smrť akvária.

Alebo druhá alternatíva, v dôsledku silného vzduchovania či filtrovania v akváriu rastú len nenáročné rastliny znášajúce tvrdú zásaditú vodu (na hornej strane listov sa vytvára vrstva vápnika) a rýchlym pohybom vody sa všetok CO2 z vody vypudzuje, takže nepostrehneme ani najmenší efekt na rastliny.

Treba si uvedomiť, že v akváriu všetko so všetkým súvisí. V prírodných akváriách, kde sa často nachádzajú svetlomilné rastliny, je vďaka silnému osvetleniu oxid uhličitý rýchlo skonzumovaný. Následkom by bolo zvyšovanie hodnoty pH (voda by bola alkalická), stagnácia rastu rastlín a ich postupný úhyn a zhoršenie podmienok pre živočíchy, pretože rybky (ale aj rastlinky) vhodné do prírodných akvárií uprednostňujú kyslejšie prostredie. Množstvo CO2 vo vode totiž významne ovplyvňuje jej hodnotu pH! Takže musíme vhodným spôsobom pridávať CO2 a vytvoriť v akváriu stabilné podmienky.

Ak sa rozhodnete pridávať CO2 do vody, v prvých dňoch pravidelne kontrolujte jeho koncentráciu vo vode! Začínajte s menším množstvom, postupne ho zvyšujte, až kým sa celý kolobeh nezabehá a vy zistíte potrebnú dávku. Pokiaľ je dávkovanie optimálne, nie je potrebné ho cez noc vypínať, výkyvy v pH by vtedy boli väčšie. Rastliny a živočíchy sú zvyknuté na vyšší obsah CO2 a nižšiu hodnotu pH cez noc. CO2 totiž stále uniká cez hladinu v dôsledku cirkulácie vody a voda sa dostatočne prekysličuje. Ak by ste však postrehli, že ryby cez noc lapajú po vzduchu priamo pri hladine, treba dávkovanie patrične znížiť.

Množstvo CO2 v akváriu

[upraviť]

Množstvo pridávaného CO2 závisí od intenzity a dĺžky osvetlenia, od množstva rýb a od množstva a druhov rastlín v akváriu a od pohybu vody. Silným prúdením sa totiž CO2 z vody vypudzuje a voda sa príliš okysličuje. Množstvo O2 a CO2 však navzájom priamo nesúvisí. V nádrži môže byť napr. maximum kyslíka a zároveň veľké množstvo CO2.

Ako optimálna hodnota CO2 vo vode sa osvedčilo 20–30 mg/l. Koncentráciu CO2 vo vode môžeme určiť pomocou hodnoty pH a KH (uhličitanová tvrdosť), alebo permanentným testerom, ktorý sa umiestni do akvária a podľa farby indikačnej tekutiny kedykoľvek vidíme, koľko CO2 je vo vode. Takisto jestvujú dokonalé, mikroprocesorom riadené zariadenia, ktoré umožňujú automatickú stabilizáciu hodnoty pH pomocou CO2 v akváriu.

Spôsoby pridávania CO2 do vody

[upraviť]

V súčasnosti sa používajú dve osvedčené metódy pridávania CO2 do vody:

  • Výroba za pomoci kvasiniek,
  • dávkovanie z tlakovej fľaše so stlačeným oxidom uhličitým.

Postupy popisuje kapitola Pridávanie oxidu uhličitého do akvária.

Môžeme použiť aj tento text

[upraviť]

Tento spôsob hnojenia je medzi akvaristami hlavne v poslednej dobe dosť často spomínaný, preto som sa rozhodol vniesť trochu svetla do tejto problematiky. Na to, aby mohla fungovať fotosyntéza musí mať rastlina okrem iných zložiek k dispozícii aj CO2, ktoré je aj základným zdrojom uhlíka a teda hlavným stavebným kameňom rastlín. Tento fakt sme sa všetci učili už na základnej škole. Akvaristi na to však často zabúdajú a niekedy možno aj nechcene svojim konaním z akvária CO2 priam vyháňajú. Ako? Napríklad prevzdušňovaním alebo príliš silným prúdením vody od filtra sa tento plyn z vody vylučuje. Tu by som chcel pripomenúť, že akvárium s dostatkom rastlín nepotrebuje vzduchovanie vôbec, keďže rastliny kyslík produkujú. Vývod filtra doporučujem umiestniť asi 5 cm pod hladinu vody, takto je zabezpečené dostatočné prúdenie a CO2 zostáva vo vode.

Na záver treba povedať, že CO2 znižuje pH vody, ktoré by ste mali priebežne merať, aby sa vám nedostalo do kritických hodnôt. Merať CO2 môžeme pomocou špeciálneho zariadenia, ktoré sa inštaluje v akváriu a ukazuje aktuálny stav CO2. Treba samozrejme povedať, že pridávanie CO2 nám len pomôže k tomu, aby rastliny, ktoré rástli pomaly začali rásť rýchlejšie a krajšie vyzerali. Musíme mať samozrejme aj kvalitné osvetlenie a splnené všetky ostatné predpoklady na úspešný rast rastlín.

Referencie

[upraviť]

Späť na obsah knihy