Arabčina/Dvojné číslo

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Dvojné číslo[upraviť]

Použité slovíčka
slovensky arabsky
lekár طَبِيب
lyžica مِلْعَقَة
mesto مَدِيْنَة
obchodník, kupec تَاجِر
reč, jazyk لُغَة
študent طَالِب
učiteľ, školiteľ, inštruktor مُدَرِّس

Arabčina rozlišuje podľa gramatického čísla tri kategórie:

 • singulár, alebo jednotné číslo (مُفْرَدٌ [ mufradun ]) - označuje jednu vec alebo pojem
 • duál, alebo dvojné číslo (تَثْنِيَةٌ [ taθbíjaẗun ], مُثَنَّىٌ [ muθabbáun ]) - označuje dve veci alebo pojmy
 • plurál, alebo množné číslo (جَمْعٌ [ džamʕun ]) - označuje tri a viac vecí alebo pojmov

Dvojné číslo[upraviť]

Duál—dvojné číslo—označuje práve dve osoby, veci alebo pojmy. Tvorí sa tak, že sa zo slova odstráni prípadná záverečná pádová samohláska a pripojí sa prípona:

 • ـَانِ [ -áni ] v nominatíve (podmet)
 • ـَيْنِ [ -ajni ] v genitíve a akuzatíve (predmet)
prípona dvojného čísla
pád m. f.
nominatív ـَانِ [ -áni ]
genitív ـَيْنِ [ -ajni ]
akuzatív

Napríklad:

 • بَيْت [ bajt ] domبَيْتَانِ [ bajtáni ] / بَيْتَيْنِ [ bajtajni ]
 • بَاب [ báb ] dvereبَابَانِ [ bábáni ] / بَابَيْنِ [ bábajni ]

Pri podstatných menách ženského rodu sa prípona ة mení na obyčajné ت:

 • مَدِيْنَة [ madínaẗ ] mestoمَدِيْنَتَانِ [ madínatáni ] / مَدِيْنَتَيْنِ [ madínatajni ]
Príklad
 • مُعَلِّم [ muʕallim ] učiteľمُعَلِّمَانِ [ muʕallimáni ] / مُعَلِّمَيْنِ [ muʕallimajni ]
 • مُعَلِّمَة [ muʕallimaẗ ] učiteľkaمُعَلِّمَتَانِ [ muʕallimatáni ] / مُعَلِّمَتَيْنِ [ muʕallimatajni ]


Pozri tiež: Dvojné číslo prídavných mien, Duál v genitívnom spojení

Cvičenia[upraviť]

A. Vytvorte dvojné číslo podľa vzoru
طَالِب [ ṭálib ] študent →‎ طَالِبَانِ /‎ طَالِبَيْنِ
 1. طَالِبَة →‎ …
 2. كِتَاب →‎ …
 3. مَلِكَة →‎ …
 4. مَدْرَسَة →‎ …
 5. صَدِيق →‎ …
B. Čítajte, zapíšte s vokálmi a vytvorte dvojné číslo v nominatíve aj genitíve/akuzatíve
 1. سيارة
 2. ولد
 3. كلب
 4. صديقة
 5. باب
C. Naučte sa nové slovíčka a vytvorte dvojné číslo
 1. طَبِيب [ ṭabíb ] lekár
 2. لُغَة [ luġaẗ ] reč, jazyk
 3. مِلْعَقَة [ milʕaqaẗ ] lyžica
 4. مُدَرِّس [ mudarris ] učiteľ, školiteľ, inštruktor
 5. تَاجِر [ tádžir ] obchodník, kupec

Kľúč[upraviť]

A. Vytvorte dvojné číslo podľa vzoru
 1. طَالِبَة [ ṭálibaẗ ] študentka →‎ طَالِبَتَانِ /‎ طَالِبَتَيْنِ
 2. كِتَاب [ kitáb ] kniha →‎ كِتَابَانِ /‎ كِتَابَيْنِ
 3. مَلِكَة [ malikaẗ ] kráľovna →‎ مَلِكَتَانِ /‎ مَلِكَتَيْنِ
 4. مَدْرَسَة [ madrasaẗ ] škola →‎ مَدْرَسَتَانِ /‎ مَدْرَسَتَيْنِ
 5. صَدِيق [ ṣadíq ] priateľ →‎ صَدِيقَانِ /‎ صَدِيقَيْنِ
B. Čítajte, zapíšte s vokálmi a vytvorte dvojné číslo v nominatíve aj genitíve/akuzatíve
 1. سَيَّارَة [ sajjáraẗ ] →‎ سَيَّارَتَانِ /‎ سَيَّارَتَيْنِ
 2. وَلَد [ walad ] →‎ وَلَدَانِ /‎ وَلَدَيْنِ
 3. كَلْب [ kalb ] →‎ كَلْبَانِ /‎ كَلْبَيْنِ
 4. صَدِيقَة [ ṣadíqaẗ ] →‎ صَدِيقَتَانِ /‎ صَدِيقَتَيْنِ
 5. بَاب [ báb ] →‎ بَابَانِ /‎ بَابَيْنِ
C. Naučte sa nové slovíčka a vytvorte dvojné číslo
 1. طَبِيبَانِ [ ṭabíbáni ] dvaja lekári
 2. لُغَتَانِ [ luġatáni ] dve reči
 3. مِلْعَقَتَانِ [ milʕaqatáni ] dve lyžice
 4. مُدَرِّسَانِ [ mudarrisáni ] dvaja učitelia
 5. تَاجِرَانِ [ tádžiráni ] dvaja obchodníci