Dogmatika/Evolucionistický teizmus

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Vesmír sa vyvinul až k človeku pôsobením Boha[upraviť]

Vesmír pre svoju existenciu a vývoj potrebuje inteligentnú bytosť - Boha, ktorý ho vymyslel a ktorý ho stále udržuje v chode.

V ľubovoľnom systéme môže pribudnúť informácia, len ak je doň vložená zvonka. Vesmír vrátane človeka bol naplánovaný a existuje za určitým účelom. Stvoriteľ mohol použiť niektoré nielen prostriedky stvorenia celokom nedostupné vede, ale aj také, ktoré sa dajú vedeckým skúmaním čiastočne pochopiť.

V prírode sa mnohé procesy za určitých podmienok dejú stále rovnako. Možno ich vyjadriť zákonom. Zákon je teda abstraktné vyjadrenie určitého poriadku v prírode alebo spoločnosti. Samotný zákon však musel byť skôr, než ako sa podľa neho niečo riadi. Hmota nemôže byť sama sebe zákonom, ako aj vyhlášky zákona nie sú totožné s tými, ktorí sa podľa nich riadia. Iný je zákonodarca, iné je zákon a iní sú vykonávatelia. Alebo iný príklad: rozdielny je tvorca symfónie, iné sú noty a iný orchester. Noty sa nerovnajú orchester sa nervná skladateľovi.

Všetky prírodné zákony sú aktuálnou Božou vôľou. Boh má dokonalé, nemenné a večné zákony - také aký je on sám. Nepotrebuje je ich novelizovať, ani opravovať.

Príklad[upraviť]

Na pôsobenie Boha vo svete napovedá aj psychika živého organizmu, ktorá dokáže riadiť taký zložitý systém mnoho rokov. Božiu pečať možno vidieť aj v ľudskom vekomí, ktoré riadi organizmus. Nie mozog riadi organizmus, ale niekto, či niečo riadi telo cez mozog. To je "tvrdý oriešok" dodnes pre mnohých odborníkov.

Námietky[upraviť]

Viacerí si myslia, že je neseriózne vysvetľovať to čo nevieme zásahom Boha. V materiálnom svete nemožno pripustiť zázraky. Aký by to bol Boh, keby porušoval vlastné zákony? Teológovia dávajú Bohu úlohu len tam, kde sa to nedá vysvetliť prírodnými zákonmi (napr. vznik života, vznik vedomia).

Predstavitelia[upraviť]

Jedna skupina teistov tvrdí, že Boh zasahuje do sveta v určitých časových bodoch, a tým vyvoláva dôležité medzníky v histórii (napr. vznik života alebo vedomia). Medzi tymito kľúčovými obdobiami Boh riadi svet prostredníctvom prírodných zákonov. Tento názor je blízky deizmu.

Druhá skupina tvrdia, že Boh neustále udržuje tento svet. Svet by sa bez nepretržitého prúdu Božej milosti zrútil, nebol by schopný existencie. Fyzik Walker tvrdí podobne na príklade, že totiž, chovanie elementárnych častíc sa zdá byť ovládané určitou organizátorskou silou. Paleontológ a filozof t. de Chardin napísal: "V každej častici, v každom atóme, v každej molekule, v každej bunke hmoty skryte žije a pôsobí - bez toho, aby o tom ktokoľvek vedel- vševedúcosť večného a všemohúcosť nekonečného."