Dogmatika/Jediný Boh v Trojici - bibliografia

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Knihy[upraviť]

 • DÚBRAVEC, Š., Katolícka dogmatika, SSV v CN, Bratislava 1978.
 • FRANKOVSKÝ, A., Úvod do dogmatiky, Teologický inštitút Spišská Kapitula 1991.
 • FRANKOVSKÝ, A., Náuka o Trojici, Teologický inštitút Spišská Kapitula 1992.
 • KANDERA, P., Prednáška zo špeciálnej dogmatiky I., Pre vnútornú potrebu bohoslovcov, CMBF, Bratislava 1987.
 • KRAPKA, E., Verbum fidei III. – Verím v Boha Otca všemohúceho, Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, Bratislava 1992.
 • KRAPKA, E., Verbum fidei IV. – Verím v Boha Otca i Syna i Ducha Svätého, Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, Bratislava 1992.
 • KRUPA, J., Studia dogmatica I, Zborník odborných článkov z dogmatickej teológie, CMBF, Bratislava 1997 * Podľa L. OTTA, O Bohu jediném, Matice cyrilometodějská /MCM/, Olomouc 1993.
 • LEÓN - DUFOUR X., atď., Slovník biblickej teológie, Krsćanska sadaśnjost, Záhreb 1990.
 • Podľa L. OTTA, O Bohu trojjediném, MCM Olomouc 1993.
 • MATEJE, A.H., [pseud.], Viem, komu som uveril, SÚSCM, Rím 1987.
 • NICOLAS, Jean-Hervé, Sintesi dogmatica, Volume 1. + 2., Libreria editrice Vaticana, Cittá del Vaticano 1991. Syntyntéza dogmatické teologie I, Krystal OP, Praha 2003.
 • RATZINGER J., Úvod do křesťanství, Petrov, Brno 1991.
 • RATZINGER J., O víře dnes (Rozhovor s Vittoriem Messori), Zvon, Praha 1994.
 • RATZINGER J., Schönborn Ch., Malý úvod ku Katechizmu katolíckej Cirkvi, Nové Mesto, Bratislava 1995.
 • SCHNEIDER, Theodor, Nuovo corso di dogmatica, Volume 1. + 2., Queriniana, Brescia 1995.
 • UHRIN J., Prednášky zo špeciálnej dogmatiky II, CMBF, Bratislava 199 .
 • ZVĚŘINA J., Teologie agapé I, Scriptum, Praha 1992.
 • ZVĚŘINA J.,Teologie agapé II, Scriptum, Praha 1994.

Dokumenty Magistéria[upraviť]

 • Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu I., SSV, Trnava 1993.
 • Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu II., SSV, Trnava 1993.
 • JÁN PAVOL II, Bohatý na milosrdenstvo, SÚSCM Rím 1981 a SSV Trnava 1993.
 • Katechizmus Katolíckej cirkvi, SSV, Trnava 1995.
 • Denzinger H., Hünermann P., [vyd.]. Enchiridion Symbolorum, definitionum et deklarationum de rebus fidei et morum (lat. - nem.), 37. vydanie, Herder, Wien 1991.
 • NEUNER J., ROSS H., Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria, Dobrá kniha, Trnava 1995.

Internetové zdroje[upraviť]