Dogmatika/Kristov druhý príchod

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Triumfálne oslávenie Krista sa uskutoční v parúzii. Parúzia je gr. slovo a znamená slávnostný vstup panovníka do mesta. Ján Apoštol opísal Ježišovu prosebnú modlitbu vo Večeradle: Otče nadišla hodina : Osláv svojho syna, aby Syn oslávil teba...(Jn 17,1).V súčasnosti toto oslávenie pokračuje celým tretím obdobím dejín spásy. Plné oslávenie Krista pred svetom, slávou ktorú mal Ježiš u Otca skôr, ako bol svet (Jn 17,5) bude zavŕšené Kristovou triumfálnno párúziou. Náuka o Kristovej slávnej parúzii patrila od počiatku k pokladu kresťanskej viery. Didaché (Náuka dvanástich apoštolov z obdobia okolo r. 100): Nech príde (tvoje kráľovstvo Pane )a pominie tento svet. (10,6). Potom sa zjavia znamenia pravdy. Prvé znamenie bude otvorené nebo ďalším znamením bude zvuk poľnice a tretím bude vzkriesenie mŕtvych. Nie však všetkým, ale ako bolo povedané : Príde Pán a s ním všetci svätí. Potom svet uvidí Pána prichádzajúceho na nebeských oblakoch. (16,6-8).