Dogmatika/Verbum 3-6

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

JA SOM VŠEMOHÚCI BOH[upraviť]

Úvod[upraviť]

Jediný pravý Boh, ktorý hovoril otcom skrze prorokov a naposledy k nám prehovoril v Synovi (Hebr 1,1), sa zjavuje v diele stvorenia i v dejinách spásy ako Mocný, Vševládny, Všemohúci. Tak ho prežívajú ľudia v základnej náboženskej skúsenosti a tak sa s ním stretá biblický človek v osobitných dejinách spásy. Presvedčenie o Božej všemohúcnosti vo Svätom písme nepochádza z filozofických úvah, ale zo životnej skúsenosti s Bohom Stvoriteľom a Záchrancom. Všemohúcnosť označuje pravého Boha oproti bezmocným bôžikom. V Biblii sa chápe najprv ako Božie meno, zjavené v osobnom stretnutí: Boh sám sa tak predstavuje, sám to hovorí o sebe. Meno Všemohúci vyjadruje nielen jednu Božiu vlastnosť, ale samu božskosť Boha. Tak to prijala i prvotná Cirkev, keď vo svojich vyznaniach viery k menu Boha Otca hneď pripája pomenovanie „Všemohúci“.

I. Božia všemohúcnosť v Božom zjavení[upraviť]

1. Charakteristika mena "Všemohúci" v Starom zákone[upraviť]

2. Prejav Božej všemohúcnosti v diele stvorenia[upraviť]

3. Prejav Božej všemohúcnosti v dejinách spásy Starého zákona[upraviť]

4. Božia všemohúcnosť v Novom zákone[upraviť]

II. Božia všemohúcnosť vo viere Cirkvi[upraviť]

1. Vo vyznaniach viery a v liturgii[upraviť]

2. Náuka cirkevných otcov[upraviť]

3. Viera v Božiu všemohúcnosť v cirkevnom živote[upraviť]

4. Eschatologické črty viery v Božiu všemohúcnosť[upraviť]