Preskočiť na obsah

Dogmatika/Zákonitý vývoj

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Vesmír sa nevyhnutne vyvinul k človeku[upraviť]

Hmota vesmíru má v sebe vlastnosť automatického organizovania sa do zložitejších štruktúr. Vďaka tejto vlastnosti (akoby organizovaným programom vo vnútri hmoty) sa vyvinuli podmienky pre človeka.

Zástancovia tejto mienky tvrdia, že keby sa vesmír vrátil k počiatku, opäť by vznikol tvor s vedomím. Vplyvom samoorganizácie by mal život vzniknúť aspoň na jednom mieste. Samoorganizácia sa nevzťahuje len na živé organizmy. Antropický princíp hovorí, že vesmír vo svojom vývoji musel prejsť k vlastnému pozorovateľovi. Vesmír preto akoby vedel, že má vytvoriť podmienky pre človeka.

Príklady v prírode[upraviť]

Vedci zistili, že vo vesmíre sú základné konštanty (napr. gravitačná sila, Planckova konštanta), ktoré majú také hodnoty, že keby sa čo len jedna z daných konštát zmenila, nevytvorili by sa galaxie, planéty... a nakoniec ani človek.

Predstavitelia[upraviť]

Kauffman, Capra, Sheldrake, Carter a ďaľší.

Nektorí zástancovia tejto myšlienky sú presvedčením ateisti (napr. Engels). Veria, že príroda má sama v sebe zakódovaný zákon rastu organizovanosti. Iní sú deistami. hovoria, že Boh vesmír nedržuje v chode, lebo Boh na počiatku vložil doň také zákony, vďaka ktorým sa vesmír vyvíja až k človeku bez Božieho pôsobenia. Iní sú panteisti. Tvrdia, že organizovanie sveta k zložitejším štrukjtúram pochádza od neosobného boha, ktorý je totožný s vesmírom alebo jeho časťou.

Námietky[upraviť]

Predstavy o samoorganizácii hmoty predpokladajú schopnosť samoorganizácie hmoty na fyzikálnych a matematických princípoch. To by však znamenalo "zbožstviť prírodu" alebo spojiť vedu s duchovným, resp. vedu s mýtickými prvkami, prípadne prvkami poverčivosti.

Proti argumentom deizmu (že Boh naprogramoval svet podobne ako keď programátor spustí program a a počítač podľa neho pracuje bez jeho zásahu) treba podotknúť, že Boh nestvoril len nejaký čisto hmotný svet. Sú tu bytosti obdarené rozumom a slobodnou vôľou a tie nemôžu konať automaticky. Preto ani svet nemohol byť čisto akoby naprogramovaný a ponechaný na vlastný osud. Inak by naprogramované zákony museli mať predpovedaciu schopnosť, kauzalitu, ktorú aj majú.