Preskočiť na obsah

Katechéza/Hriech

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Úvod[upraviť]

Hriech je skutok alebo slovo, alebo žiadaná vec, ktoré sú proti večnému zákonu. Urážajú Boha neposlušnosťou voči jeho láske. Zraňuje prirodzenosť človeka a narúša ľudskú solidaritu.

Rozmanitosť hriechov[upraviť]

Rozmanitosť hriechov je veľká. Možno ich rozdeliť na hriechy spáchané myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním; hriechy proti Bohu, hriehy proti človeku; podľa závažností - ťažké a ľahké. Väčšinou hriechy spáchané skutkom (zrealizované) sú závažnejšie ako hriechy pomyslenia.

Ľahký hriech[upraviť]

Alebo všedný sa spácha, keď ide o menej závažnú vec alebo aj o vážnu vec, ale bez plného vedomia a uváženého súhlasu. Tento hriech sa podstatne líši od ťažkého (smrteľného), pretože neruší zmluvu s Bohom, ale oslabuje lásku. Tento hriech zasluhuje časné očistné tresty.

Ťažký hriech[upraviť]

Je omnoho ťažší a závažnejší, než ľahký. Keď človek spácha ťažkú vec s plným vedomým a uváženým súhlasom, dopustil sa ťažkého (smrteľného hriechu). Pokiaľ tento hriech neoľutujeme, ruší s nami zmluvu s Bohom a vedie nás po smrti do pekla. Napr. ťažké hriechy: vražda, rúhanie, smilstvo a krvismilstvo, závažná krádež a svätokrádež, krivá prísaha, pokúšanie Boha, preklínanie, ... .

Neresti[upraviť]

Neresti sú protikladom čností, sú zvrátenými návykmi; zatemňuju svedomie a popudzujú na zlé. Možno ich dať do súvisu so siedmimi hlavnými hriechmi (vyvolávajú ďalšie): pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť alebo duchovná znechutenosť.

Ako sa môžeme zbaviť hriechov?[upraviť]

Riadnym spôsobom ich odpúšťa sviatosť krstu. Po tom, ako sa spácha hriech, treba ho oľutovať, najlepšie pri sviatosti pokánia (svätej spovedi).

Zdroje[upraviť]

Katechizmus katolíckej cirkvi, SSC