Katechéza/Krst

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Úvod[upraviť]

Krst je najdôležitejšia, úvodná sviatosť do kresťanského života. Podľa Biblie je krst veľmi dôležitou kresťanskou sviatosťou, bez ktorej človek nevojde do božieho kráľovstva. V novom zákone je veľmi často spomínaný (Mt 3,6; Mt 3,15; Sk 1,5; Rim 6,3-4; Mt 28,19; Mt 3,11; Mar 16,16; Sk 2,38; Ján 3,3-5; Ján 3,23; Mar 1,10; Sk 8,38-39; Mar 1,4; Rím 6,2-4; Tit 3,5; Kol 2,12-13).

Spôsob krstu[upraviť]

Hlavnými vysluhovateľmi krstu sú kňaz a biskup; v latinskej Cirkvi aj diakon. V prípade nevyhnutnosti môže krstiť každý. Podľa Biblie sa krstili len dospelí ľudia, ktorí uverili v Ježiša Krista; no tradíciu Cirkvi je krstiť aj malé deti, pretože v minulosti bola vysoká úmrtnosť detí. Krstí sa tak, že trojnásobne sa leje voda na hlavu krstenca, pričom sa hovorí formula: (Meno), ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätňeho. Pri krste každého človeka sú potrebný krstný rodičia, ktorí by mali byť katolíkmi.

Spása aj bez krstu[upraviť]

Ako bolo spomínané krst je veľmi dôležitá sviatosť, bez ktorej človek nevojde do nebam, až na špecifické aspekty: krst túžby (Sk 10,44-48; je u tých, ktorý zomreli ešte pred krstom, ale mali ho mať), krst krvi (je u tých, ktorý zomreli pre vieru a ešte nestihli byť pokrstený) a všetci ostatný katechumeni, ktorý sa pripravujú na krst.

Význam, účinky krstu[upraviť]

Krst má mnoho účinkov: zmýva dedičný hriech (každý sa s ním narodí), osobné hriechy i tresty za ne, dáva účasť na trojičnom Božom živote prostredníctvom posväcujúcej milosti, po smrti dáva nádej odpustenia hriechov, udeľuje božské čnosti a dary Ducha Svätého, pričeňuje človeka do Cirkvi a spraví z neho kresťana. Prijať krst je schopný každý, doposiaľ nepokrstený.