Katechéza/Oáza

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Hnutie Svetlo-Život[upraviť]

Oáza nového života[upraviť]

Oázy nového života sú podujatia, vo forme letného tábora. Zúčastňujú sa na nich deti, mládež, dospelí, manželia, kňazi, rehoľníci. Je veľa druhov oáz prispôsobených veku a stavu účastníkov. Je to vlastne zvláštna forma duchovných cvičení. Ide tam nielen o teoretické poznanie Božích právd, ale aj ich osobné prežívanie. Zvyčajne trvá letná oáza 15 dní podľa 15 tajomstiev ruženca.

Každý deň oázy má bohatý program. Patrí tam:

  • osobná modlitba (známa pod názvom Stánok stretnutia) i spoločná modlitba (priúčanie liturgickej modlitbe Ranné chvály i Vešpery), modlitba ruženca zaujíma na Oáze mimoriadne postavenie, vzhľadom na mariánsky charakter rekolekcií;
  • starostlivo pripravená liturgia (liturgická škola pripravuje účastníkov na to, aby sa do liturgie aktívne zapojili);
  • spoločné katechézy, ako aj rozhovory v skupinkách;
  • spev (priúčanie klasickému liturgickému, ako aj modernému spevu);
  • výlety (Výpravy otvorených očí);
  • služby (v kuchyni, v liturgii, pri príprave zábavných programov...);
  • hry a zábava (radostné večery, trávenie voľného času, na Západnom Slovensku program zvaný Oázoviny).

Systém formácie v Hnutí Svetlo-Život[upraviť]

Hnutie Svetlo-Život je kresťanské a evanjeliové formujúce hnutie. Jeho cieľom je pomáhať ľuďom v úsilí o zrelú vieru. Má vypracovaný svoj vlastný systém formácie, rozloženej do troch etáp. Tieto etapy vyplývajú zo zákonov rastu nového človeka. Nachádzame ich v katechumenáte prvotnej Cirkvi. Znovu boli pripomenuté a prijaté v pokoncilovom dokumente Ordo Initiationis Christianae Adultorum z roku 1972.

Etapy formácie[upraviť]

1. Etapa - evanjelizácia: ide v nej o počiatočné hlásanie základných právd evanjelia tým, ktorí o ňom ešte nepočuli, alebo ho ešte neprijali. Má priviesť človeka k prvému obráteniu a ku viere v Krista, ako aj k osobnému prijatiu Krista za svojho Spasiteľa a Pána.

2. Etapa - post-evanjelizácia: slúži na utvrdenie rozhodnutia prijať Krista do svojho života. Toto rozhodnutie sa nemá zakladať iba na chvíľkovom citovom zážitku.

3. Etapa - deuterokatechumenát: začlenenie človeka do skupiny v ktorej sa formuje k novému životu podľa evanjelia. Tu si osvojuje prostriedky kresťanského rastu.

Tí, čo absolvovali uvedenú formáciu, zvyčajne prijímajú stálu službu (diakoniu) a zodpovednosť v rámci konkrétneho spoločenstva miestnej Cirkvi.