Katechéza/Otázky - Boh

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Boh[upraviť]

Kto je Boh?[upraviť]

Boh je ten, ktorý je od večnosti. Je pôvodca všetkých vecí. Je to náš nebeský Otec.

Kde je Boh?[upraviť]

Boh je mimo priestoru. Znamená to teda, že je všadeprítomný.

Odkedy je Boh?[upraviť]

Boh je mimo času. Je teda večný. Nemá počiatok ani koniec existencie. Vždy bol, je a bude.

Čo vie Boh?[upraviť]

Pán Boh vie všetko, aj to, čo si myslíme: Boh je vševediaci.

Prečo nevidíme Boha?[upraviť]

Boha nevidíme preto, lebo je čistý duch, nemá telo.

Odkiaľ vieme, že je Boh?[upraviť]

  • Rozum nám hovorí, že je Boh, lebo svet musel niekto stvoriť.
  • Boh k nám prehovoril vo Svätom Písme.

Čo môže Boh urobiť?[upraviť]

Môže urobiť všetko, čo chce, lebo je všemohúci.

Čo robíme, keď sa modlíme?[upraviť]

Keď sa modlíme, myslíme na Boha, s Bohom sa rozprávame.

Je viac ako jeden Boh?[upraviť]

Boh je len jeden.

V koľkých osobách je Boh?[upraviť]

Boh je v troch božských osobách: Otec, Syn a Duch Svätý.

Ako voláme tri božské osoby?[upraviť]

Tri božské osoby voláme Najsvätejšia Trojica.

Čo je to Najsvätejšia Trojica?[upraviť]

Sú to tri osoby, ktoré sú spolu jediným Bohom. Tie osoby sú Otec, Syn a Duch Svätý.

Ktorá z osôb Najsvätejšej Trojice je najdôležitejšia?[upraviť]

Žiadna z osôb Najsvätejšej Trojice nie je dôležitejšia než tie ostatné. Všetky osoby v Najsvätejšej Trojici sú si rovné.