Katechéza/Otázky - Spoločenstvo svätých

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Spoločenstvo svätých[upraviť]

Kto sú svätí?[upraviť]

Svätí sú ľudia, ktorí hrdinsky nasledovali Pána Ježiša a teraz žijú vo večnej blaženosti.

Ako ctíme svätých?[upraviť]

Svätých ctíme tak, že sa snažíme nasledovať ich príklad, prosíme ich o príhovor a máme v úcte ich sochy a obrazy.

Prečo ctíme svätých?[upraviť]

Svätých ctíme preto, lebo nám dávajú dobrý príklad a prihovárajú sa za nás u Pána Boha.

Koho si uctievame najviac spomedzi všetkých svätých?[upraviť]

Spomedzi svätých si najviac uctievame Pannu Máriu.

Prečo si spomedzi svätých najviac uctievame Pannu Máriu?[upraviť]

Pannu Máriu si spomedzi svätých najviac uctievame preto, lebo je Matkou Pána Ježiša a i našou nebeskou Matkou.

Kto z ľudí nespáchal nikdy žiadny hriech?[upraviť]

Boží Syn - Pán Ježiš a jeho Matka - Panna Mária.

Kto je Panna Mária?[upraviť]

Panna Mária je matkou Pána Ježiša.

Aká bola Panna Mária?[upraviť]

Panna Mária bola plná milosti a oddaná Bohu.

Ako mohla Mária zostať pannou, keď bola matkou?[upraviť]

Zázračným Božím pôsobením, pretože otcom Pána Ježiša nebol človek, ale Boh.

Ako sa volali rodičia Panny Márie?[upraviť]

Joachim a Anna.

Prečo nazývame Pannu Máriu „Nepoškvrnená“?[upraviť]

Pretože nikdy na nej nebola ani len jediná škvrna hriechu. Nespáchala žiadny hriech a bola uchránená i od dedičného hriechu.

Kto je to svätý Jozef?[upraviť]

Je to manžel Panny Márie a pestún Pána Ježiša.

Kto to bol Ján Krstiteľ?[upraviť]

Bol to posledný z prorokov Starého zákona, bezprostredný predchodca Pána Ježiša.