Katechéza/Otázky - Stvorenie

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Stvorenie, anjeli, ľudia[upraviť]

Odkiaľ je svet?[upraviť]

Svet stvoril pre nás Nebeský Otec.

Čo robí Nebeský Otec aj teraz so svetom?[upraviť]

Nebeský Otec aj teraz sa stará o svet a dbá o všetko, čo je na svete.

Kto sú anjeli?[upraviť]

Anjeli sú neviditeľné duchovné stvorenia nebeského Otca.

Čo robia dobrí anjeli?[upraviť]

Dobrí anjeli milujú Pána Boha a ľudí vedú k dobrému.

Čo robia zlí anjeli?[upraviť]

Zlí anjeli nenávidia Pána Boha a ľudí navádzajú na zlé.ale aj oni musia byť zlí

Odkiaľ sú ľudia?[upraviť]

Prvých ľudí stvoril Pán Boh.

Ako sa odlišujú ľudia od zvierat?[upraviť]

Ľudia majú na rozdiel od zvierat nesmrteľnú dušu a Boh ich prijal za svoje deti. Sám Boží syn sa stal človekom

Kto sú ľudia?[upraviť]

Ľudia sú stvorenia Pána Boha, ktoré majú telo a dušu.

Aká je ľudská duša?[upraviť]

Ľudská duša je nesmrteľná.

Akú úlohu majú ľudia na zemi?[upraviť]

Ľudia na zemi majú oslavovať Pána Boha a budovať svet.

Ako žili ľudia na začiatku?[upraviť]

Na začiatku žili ľudia veľmi blažene: nepoznali ani utrpenie, ani smrť.

Prečo boli prví ľudia naozaj šťastní?[upraviť]

Prví ľudia boli naozaj šťastní preto, lebo ich Nebeský Otec prijal za svoje deti a povolal ich do večnej blaženosti.

Ako sa človek stáva aj dnes môže stať adoptovaným Božím synom (dcérou)?[upraviť]

Keď uverí v Pána Ježiša a dá sa pokrstiť.

Môžu byť pokrstené aj deti, ktoré sú ešte malé a tak nemôžu ešte mať vieru?[upraviť]

Môžu byť pokrstené, ak túto vieru za nich vyznajú ich rodičia a krstní rodičia. Títo sa tiež zaväzujú, že dieťa vo viere vychovajú. Dieťa však svoju vieru musí potvrdiť osobne pri sviatosti birmovania.

Ako stratili prví ľudia blaženosť?[upraviť]

Prví ľudia stratili blaženosť tak, že neposlúchali príkaz Nebeského Otca, spáchali hriech vedome a dobrovoľne.

Ako voláme hriech prvých ľudí?[upraviť]

Hriech prvých ľudí volá neposlušnosť voči Bohu.

Ako sa volá hriech, ktorý sme zdedili po prvých rodičoch?[upraviť]

Volá sa dedičný hriech. preto, lebo s týmto hriechom a jeho následkami sa narodí každý človek.

Aké sú následky dedičného hriechu?[upraviť]

Následky dedičného hriechu sú:[upraviť]

  • stratili sme lásku a priateľstvo Nebeského Otca (Božiu posväcujúcu milosť);
  • rozum sa nám zatemnil, vôľa sa naklonila k hriechu;
  • musíme veľa trpieť a nakoniec zomrieť.

Kedy sa pácha hriech?[upraviť]

Hriech sa pácha vtedy, keď vedome a dobrovoľne prestúpime niektoré Božie prikázanie.

Akým spôsobom sa pácha hriech?[upraviť]

Hriech sa pácha myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.

Sú všetky hriechy rovnaké?[upraviť]

Všetky hriechy nie sú rovnaké. Sú veľké, čiže smrteľné; a malé, čiže všedné hriechy.

Kedy spácha človek veľký hriech?[upraviť]

Veľký hriech spácha človek vtedy, keď vo veľkej veci vedome a dobrovoľne nedodrží niektoré Božie prikázanie.

Kedy spácha človek malý hriech?[upraviť]

Malý hriech spácha človek vtedy, keď v malej veci vedome a dobrovoľne nedodrží niektoré Božie prikázanie.

Čo sa stane s dobrými a čo so zlými?[upraviť]

Dobrých Pán Boh odmení a zlých potrestá, pretože je spravodlivý.

Kde sa uskutoční odmena a trest?[upraviť]

Odmena a trest sa uskutoční už aj tu na zemi, ale konečná odmena alebo trest príde po smrti.

Čo sa stane s kajúcim hriešnikom?[upraviť]

Pán Boh kajúcemu hriešnikovi odpustí, lebo každého nekonečne miluje.

Čo by sa bolo stalo s ľuďmi, keby sa Pán Boh nebol nad nimi zľutoval?[upraviť]

Keby sa Pán Boh nebol nad ľuďmi zľutoval, nikdy nikto by sa nebol dostal do večnej blaženosti.

Ako sa Pán Boh zmiloval nad ľuďmi?[upraviť]

Pán Boh sa nad ľuďmi zmiloval tak, že im prisľúbil a poslal Vykupiteľa.

Čo máme vedieť o smrti?[upraviť]

O smrti máme vedieť to, že smrť nie je pre človeka koniec, ale prechod z pozemského života do večného.

Kam sa dostane človek po smrti?[upraviť]

Po smrti sa človek dostane do neba, alebo do pekla.

Čo bude po smrti?[upraviť]

Po smrti začne nový život: pre dobrých život večnej blaženosti, pre zlých život večného zatratenia.