Preskočiť na obsah

Katechéza/Otázky - Viera

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Ako sa pripravíme na sviatostné a večné stretnutie s Pánom Ježišom?[upraviť]

Na sviatostné a večné stretnutie s Pánom Ježišom sa pripravíme tak, že:

  • veríme, čo Boh zjavil,
  • urobíme, čo Boh prikázal,
  • získame a zachováme si Božiu milosť.

Kedy veríme v Boha?[upraviť]

V Boha veríme vtedy, keď slovo Božie berieme vážne a podľa neho žijeme.

Kedy dôverujeme Bohu?[upraviť]

Bohu dôverujeme vtedy, keď sme presvedčení, že nám Pán Boh vždy pomôže.

Kto nás vyučuje pravdy viery?[upraviť]

Biskupi a kňazi.

Akého si náboženstva?[upraviť]

Kresťan katolík.

Prečo môžu biskupi a kňazi učiť pravdy našej viery?[upraviť]

Biskupi a kňazi môžu učiť pravdy našej viery preto, lebo ich tým poveril Pán Ježiš.

Kde sú zapísané pravdy viery?[upraviť]

Pravdy sú zapísané v knihách Svätého písma.

Čo je Sväté Písmo?[upraviť]

Sväté Písmo je napísané Božie slovo.

Ako inak sa ešte nazýva Sväté písmo?[upraviť]

Nazýva sa tiež „Božie slovo“ alebo gréckym slovom „Biblia“ (to znamená „knihy“)

Ako sa delia knihy Svätého písma?[upraviť]

Knihy Svätého písma sa delia na knihy Starého zákona a na knihy Nového zákona.

Koľko kníh je obsiahnutých v celom Svätom Písme?[upraviť]

Vo Svätom Písme je obsiahnutých 73 kníh – z toho 46 v Starom zákone a 27 v Novom zákone.

Ktoré sú knihy Nového zákona?[upraviť]

Knihy Nového zákona sú štyri knihy svätého Evanjelia, Skutky apoštolov, Listy apoštolov a Zjavenie svätého apoštola Jána (Apokalypsa).

Koľko kníh je obsiahnutých v Novom zákone?[upraviť]

V Novom zákone je obsiahnutých 27 kníh.

Čo išli apoštoli hlásať celému svetu?[upraviť]

Apoštoli išli celému svetu hlásať Evanjelium, radostné posolstvo Pána Ježiša.

Vymenuj štyroch evanjelistov.[upraviť]

Matúš, Marek, Lukáš, Ján.

Kde nájdeme najdôležitejšie články učenia apoštolov?[upraviť]

Najdôležitejšie články učenia apoštolov nájdeme v apoštolskom vyznaní viery – vo „Verím v Boha“.