Arabčina/Menné vety

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Menné vety[upraviť]

Použité slovíčka
slovensky arabsky
chlapec وَلَد
dievča بِنْت
študent طَالِب
študentka طَالِبَة
auto سَيَّارَة
pero قَلَم
Egypt مِصْر
stôl طَاوِلَة
kniha كِتَاب
mesto مَدِينَة
nový جَدِيد
starý, staroveký كَدِيم
pekný جَمِيل
veľký كَبِير
malý صَغِير
vysoký طَوِيل
bohatý غَنِيّ
chudobný فَقِير
veľmi جِدّاً
الجُّمْلَةُ الإِسْمِيَّة [ al-džumlaẗu-l-ʾismíjaẗ ]

Menná veta je taká, ktorá sa začína menom (v arabskom gramatickom zmysle), t.j. podmetom.

Podmet + prívlastok[upraviť]

Najjednoduchší typ mennej vety sa začína podstatným menom (podmet), za ktorým nasleduje prídavné meno (prívlastok, predikát), ktoré ho charakterizuje.

Ak sa prídavné meno zhoduje s podstatným menom v určitosti, rode a páde, nejde o vetu, iba o frázu:

 • كِتَابٌ كَدِيمٌ [ kitábun kadímun ] (nejaká) stará kniha
 • الكِتَابُ الكَدِيمُ [ al-kitábu-l-kadímu ] (tá) stará kniha
 • وَلَدٌ جَمِيلٌ [ waladun džamílun ] (nejaký) pekný chlapec
 • الطَالِبُ الجَدِيدُ [ al-ṭálibu-l-džadídu ] (ten) nový študent
 • السَّيَّارَةُ الصَغِيرَةُ [ as-sajjáraẗu-ṣ-ṣaġíraẗu ] (to) malé auto

Ak však za určitým podstatným menom nasleduje neurčité prídavné meno, dostávame ich spojením už základnú mennú vetu. Takéto vety sú úplné, pretože arabčina nepoužíva v prítomnom čase pomocné sloveso byť (podobne ako ruština):

 • الكِتَابُ كَدِيمٌ [ al-kitábu kadímun ] Kniha je stará.
 • الوَلَدُ جَمِيلٌ [ al-waladu džamílun ] Chlapec je pekný.
 • الطَالِبُ جَدِيدٌ [ al-ṭálibu džadídun ] Študent je nový.
 • السَّيَّارَةُ صَغِيرَةٌ [ as-sajjáraẗu ṣaġíraẗun ] Auto je malé.

Pri tvorbe základných menných viet treba mať na pamäti, že niektoré slová sú prirodzene určité aj bez člena:

 • مِصْرُ الكَدِيمَةُ [ Miṣru-l-kadímaẗu ] staroveký Egypt
 • مِصْرُ كَدِيمَةٌ [ Miṣru kadímaẗun ] Egypt je staroveký.

Podmet + predmet[upraviť]

Ďalším jednoduchým typom mennej vety je spojenie dvoch podstatných mien. V tomto prípade je tiež prvé podstatné meno (podmet) určité a druhé podstatné meno (predmet) neurčité:

 • الَّجُلُ مُعَلِّمٌ [ ar-radžulu muʕallimun ] Muž je učiteľ. / Muž je učiteľom.
 • الوَلَدُ طَالِبٌ [ al-waladu ṭálibun ] Chlapec je študent. / Chlapec je študentom.
 • البِنْتُ طَالِبَةٌ [ al-bintu ṭálibaẗun ] Dievča je študentka. / Dievča je študentkou.

Gramatika mennej vety[upraviť]

Z príkladov je zrejmé, že prídavné mená v úlohe prívlastku alebo podstatné mená v úlohe predmetu sa z gramatického hľadiska správajú v obidvoch typoch menných viet rovnako, ak tvoria druhý člen mennej vety. Tu sa ukazuje, prečo sú v arabskej gramatike zoskupené do jednej skupiny ako mená (أَسْمَاء [ ʾasmáʾ ]). Podobné gramatické správanie majú aj rôzne slovné druhy tvoriace prvý člen mennej vety. Arabská gramatika preto členy mennej vety pomenováva nasledovne:

 1. المُبْتَدَأ [ al-mubtadaʾ ] začiatok (inchoatívum)
 2. الخَبَر [ al-chabar ] správa (predikát)

Inchoatívum[upraviť]

Inchoatívum je gramaticky určité (Neurčitosť a určitosť), v nominatíve, a stojí na začiatku vety. Môžu ho tvoriť štyri rôzne typy výrazov:

 1. podstatné meno
 2. osobné zámeno
 3. ukazovacie zámeno
 4. fráza

Predikát[upraviť]

Predikát je gramaticky neurčitý, nasleduje za inchoatívom a musí s nim súhlasiť v rode a v páde (nominatíve).

Cvičenia[upraviť]

A. Tvorte menné vety podľa vzoru
بَيت +‎ كَديم →‎ البَيْتُ كَدِيمٌ.
 1. وَلَد +‎ طَوِيل → …
 2. قَلَم +‎ جَدِيد → …
 3. طَاوِلَة +‎ جَمِيلَة → …
 4. مَدِينَة +‎ كَبِيرَة → …
B. Preložte do slovenčiny
 1. الطَالِبَةُ الجَدِيدَةُ
 2. البِنْتُ جَمِيلَةٌ.
 3. مَلِكٌ غَنِيٌّ
 4. الرَّجُلُ فَقِيرٌ جِدّاً.
C. Preložte do arabčiny
 1. Pes je malý.
 2. stará učiteľka
 3. Auto je pekné.
 4. Dom je starý.

Kľúč[upraviť]

A.
 1. الوَلَدُ طَوِيلٌ. [ al-waladu ṭawílun ] Chlapec je vysoký.
 2. القَلَمُ جَدِيدٌ. [ al-qalamu džadídun ] Pero je nové.
 3. الطَّاوِلَةُ جَمِيلَةٌ. [ aṭ-ṭáwilaẗu džamílaẗun ] Stôl je pekný.
 4. المَدِينَةُ كَبِيرَةٌ. [ al-madínatẗu kabíraẗun ] Mesto je veľké.
B.
 1. [ aṭ-ṭálibaẗu-l-džadídaẗu ] (tá) nová študentka
 2. [ al-bintu džamílaẗun ] Dievča je pekné.
 3. [ malikun ġaníjun ] (akýsi) bohatý kráľ
 4. [ ar-radžulu faqírun džiddan ] Muž je veľmi chudobný.
C.
 1. الكَلْبُ صَغِيرٌ. [ al-kalbu ṣaġírun ]
 2. مُعَلِّمَةٌ كَدِيمَةٌ [ muʕallimaẗu kadímaẗun ]
 3. السَّيَّارَةُ جَمِيلَةٌ [ as-sajjáraẗu džamílaẗun ]
 4. البَيْتُ كَدِيمُ. [ al-bajtu kadímun ]