Preskočiť na obsah

Lokalizácia KDE

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Konqi, maskot KDE

Táto príručka popisuje, akým spôsobom je možné lokalizovať desktopové prostredie KDE do rôznych jazykov. Lokalizácia znamená predovšetkým preklad prostredia do iného jazyka, ako je americká angličtina. Preklad prostredia KDE je užitočný preto, aby aj používatelia bez znalosti angličtiny mali možnosť používať toto prostredie. Príručka je zameraná hlavne na lokalizáciu do slovenčiny.

Úvod[upraviť]

Tento návod vznikol hlavne preto, že dlhodobo neexistuje žiadna stránka slovenského lokalizačného tímu pre KDE. Kedysi existovala jedna stránka, ale rýchlo upadla do zabudnutia a nakoniec zanikla. Neskôr existovala ďalšia, ale bol jej zrušený hosting. Tento návod by teda chcel byť aj nejakou lokalizačnou základňou slovenského lokalizačného tímu. Ak teda chcete pomôcť a stále neviete ako, opýtajte sa na diskusnej stránke.

Ako začať[upraviť]

Ak chceme pomôcť v preklade, budeme potrebovať nasledovné:

  • program na preklad gettext súborov prekladov (Lokalize, GTranslator alebo POEdit)
  • SVN klient na stiahnutie a odoslanie súborov prekladov (KDESVN alebo SmartSVN)

Vetvy stable a trunk[upraviť]

Prostredie KDE sa delí na 2 vývojové vetvy, stable a trunk. Vetva stable je aktuálna stabilná vetva, ktorá sa momentálne používa v súčasných distribúciách Linuxu. Vetva trunk je vývojová a nestabilná vetva, ktorá je základom budúcej verzie KDE. Vo všeobecnosti sa odporúča primárne prekladať vetvu trunk. Všetky preklady sa po čase automaticky premietnu aj do vetvy stable. Vetva trunk obsahuje viac softvéru, vrátane takého, ktorý nemá stabilnú verziu alebo ktorý nie je základnou súčasťou KDE. Je teda možné, že po čase sa niektorý softvér z vetvy trunk dostane do vetvy stable.

Ako získať súbory na preklad[upraviť]

Prgram Kdesvn
Pre viac informácií pozri kapitolu SVN

Ak chceme začať prekladať, musíme si zvoliť aplikáciu alebo jej časť, teda stiahnuť si daný .po súbor zo stable alebo trunk vetvy. Daný súbor otvoríme v programe POEdit, Lokalize alebo GTranslator a potom odošleme naspäť do svn. Ak nemáme účet na kde.svn.org, pošleme súbor jednému z členov tímu, ktorý tento účet majú a majú tam právo na zápis. Momentálne sú to členovia jose1711 at gmail dot com, wizzardsk at gmail dot com a jari_45 at hotmail dot com.

Ak máme účet na svn.kde.org, môžeme si všetky súbory stiahnuť cez svn klienta cez nasledovné url:

Aplikácie[upraviť]

Dokumentácia[upraviť]

Ak ešte nemáte účet na prístup do svn a máte oň záujem, môžete požiadať jedného z uvedených členov tímu, aby zariadili jeho zriadenie. Predtým je ale potrebné, aby ste urobili niekoľko prekladov na overenie, že to s prekladaním myslíte vážne. Dovtedy môžeme používať websvn:

Aplikácie[upraviť]

Dokumentácia[upraviť]

Programy na prekladanie[upraviť]

Lokalize
Pre viac informácií pozri kapitolu Programy na prekladanie

Na prekladanie súborov odporúčame použiť KDE program Lokalize. Umožňuje načítať všetky súbory projektu a ľahko sa v nich orientovať. Podporuje pamäť prekladov, čo je funkcia, ktorá umožní vyplniť nepreložené súbory prekladmi, ktoré sa používajú v iných súborov a značne to uľahčuje samotný preklad.

Umožňuje načítať iný súbor ako sekundárny zdroj prekladu, čo môže pomôcť, ak je daný súbor preložený v inom jazyku, ktorý je zrozumiteľnejší ako angličtina. Takto môžu napríklad slovenskí prekladatelia použiť preložené súbory z českej verzie KDE, ak sú preložené viac ako v slovenskej verzii.

Ak používame Windows, môžeme použiť program POEdit, ktorý existuje aj vo verzii pre Windows. Je to omnoho jednoduchší program ako Lokalize, ale svoj účel splní. Je vhodný hlavne na preklad jednotlivých súborov, pretože nedokáže načítať celý projekt. Tiež podporuje pamäť prekladov a rovnako ako Lokalize, dokáže si načítať preklady z celého adresára .po súborov.

Ako prekladať[upraviť]

Pre viac informácií pozri kapitolu Ako prekladať

Veľkou pomôckou je funkcia pamäť prekladov (translation memory - TM), ktorá je súčasťou prekladových nástrojov ako napríklad Lokalize. Pracuje na princípe, že prekladané texty rozhrania programov sú často veľmi podobné, preto je možné už raz preložený text použiť na viacerých miestach. Ak chceme túto funkciu použiť, treba si ju najprv nastaviť, teda vytvoriť databázu pamäte prekladov. Vhodné je pridať do tejto pamäte čo najviac dát, teda ideálne všetky preklady daného jazyka, stable aj trunk. Použiť môžeme aj preklady iných projektov, napríklad aj z Gnome alebo QT. Keď máme túto pamäť vytvorenú, môžeme ju začať používať. Funguje to tak, že pri otvorení nového nepreloženého súboru spustíme túto funkciu a automaticky sa nám vyplnia všetky preklady, ktoré sú zhodné ako tie, ktoré sú v databáze. Veľmi dobre to funguje na základné texty ako "File", "Open", "Save as..." a podobne, ako aj na názvy mesiacov, čísla a iné jednoduché reťazce.

Ďalšie nástroje[upraviť]

Krusader

Pri prekladoch sa bude hodiť aj nejaký správca súborov, napríklad Krusader. Je potrebný hlavne na orientáciu v adresároch prekladov a na jednoduché checkoutovanie a commitovanie zmien.

Čiastočné a neúplné preklady[upraviť]

Pre viac informácií pozri kapitolu Nový súbor

Na projektových stránkach lokalizácie KDE je možné zistiť, ktoré súbory sú preložené iba čiastočne a ktoré nie sú preložené vôbec. Slúžia na to tieto stránky: partial translations stable a partial translations trunk.

Väčšina súborov bude v sekcii "Partially Translated PO files". V sekcii "Totally Untranslated PO files" sú súbory, ktoré nie sú preložené vôbec, a to vo formáte .po alebo .pot. Súbory .po sú tie, ktoré sa nachádzajú v svn, len nie sú preložené. Tieto je teda možné nájsť po stiahnutí si celého projektu cez svn a iba ich preložiť. Súbory .pot sú tie, ktoré ešte vôbec nie sú v projekte, teda je potrebné ich vytvoriť. Je možné ich stiahnuť priamo z tejto stránky, premenovať na .po a vyplniť hlavičku podľa ostatných súborov. Potom už len preložiť a odoslať do svn.

Sekcia "Obsolete Translated PO files" obsahuje súbory, ktoré sa nachádzajú v projekte v svn, ale už sa nepoužívajú, teda je možné ich úplne vymazať.

Niekedy sa ale stáva, že tieto stránky nie sú aktualizované úplne správne alebo nie sú úplne aktuálne. Napríklad sa ako úplne nepreložené zobrazia súbory, ktoré preložené už sú, alebo sa ako zastarané zobrazia súbory, ktoré sa na druhý deň zobrazia znova ako úplne nepreložené. Preto je treba túto štatistiku brať trochu s rezervou, prípadne si počkať ešte nejaký deň, alebo sa presvedčiť, aký je skutočný stav na svn.

Chyby v prekladoch[upraviť]

Na stránkach projektu nájdeme aj zoznamy všetkých chýb v preklade pre daný jazyk. Sú zase rozdelené na stable a trunk. Pri každej chybe je uvedený jej popis a číslo riadku, na ktorom sa nachádza v danom súbore. Stačí teda iba nájsť daný súbor, chybu opraviť a súbor zase odoslať do svn.

Rezervácia prekladov[upraviť]

V prekladateľských tímoch to väčšinou funguje tak, že ak má niekto záujem prekladať konkrétny program, tak si ho najprv rezervuje. V súčasnosti je situácia v lokalizácii KDE taká, že to vôbec nie je potrebné, lebo tu momentálne prekladá len veľmi málo prekladateľov. Teda ak chcete niečo preložiť, netreba robiť ani rezerváciu, ale priamo začať prekladať a potom priamo commitovať. Ak ale naozaj potrebujete mať istotu, že na vašom preklade nerobí niekto iný, stačí poslať oznam do konferencie kde-sk (odkaz na konci stránky).

Testovanie prekladov[upraviť]

Ak robíme preklad programu, je možné, že si ho budeme chcieť najprv otestovať predtým, ako ho odošleme do svn. Je to možné nasledovným spôsobom:

  • pripravíme si súbor prekladaného programu, napr. "words.po"
  • prevedieme ho do binárneho formátu pomocou príkazu msgfmt, napr. "msgfmt words.po"
  • vytvorí sa nám súbor .mo, napr. "words.mo"
  • nakopírujeme tento súbor do adresára "/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES" a/alebo "/usr/share/locale-langpack/sk/LC_MESSAGES"
  • spustíme program, napr. Words a mal by obsahovať naše preklady

Kedy sa moje preklady použijú?[upraviť]

Všetky zmeny commitnuté do svn.kde.org sa obyčajne použijú pri najbližšom zostavení balíkov KDE, teda väčšinou každý mesiac s novým opravným vydaním KDE (napr. 5.x.y), ako aj pri každom hlavnom vydaní KDE (napr. 5.x). Niektoré aplikácie, napríklad z modulu extragear, majú trochu iný vývojový cyklus a nemusia byť aktualizované každý mesiac, vždy závisí od správcov daného programu.

Zoznam modulov[upraviť]

Užitočné stránky[upraviť]

KDE logo